Rynek naturalnych witaminów w Ukrainie pojawił się nie zbyt dawno. Swoim dynamizmem on może dorównać się do rynku produkcji wysokich technologii. Jednym z przedstawicieli rynku witamin w Ukrainie jest naukowo-produkcyjna kompania "Browary", która zajmuje się wyrobem suplementu diety "Karatelka".

Chociaż ukraiński rynek naturalnych witamin jest prawie jak europejski, w tym samym czasie on ma szereg właściwości, istotnych z punktu widzenia innowacyjnego procesu.

W ciągu ostatnich lat w Ukrainie, Rosji i innych krajach WNP zachowuje się stabilne naruszenie w strukturze żywienia dorosłych i dzieci. Naukowe badania i dane statystyki świadczą o ostrym obniżeniu konsumpcji biologicznie-cennych artykułów żywnościowych: mięsa i wyrobów mięsnych, jajek, ryby, jarzyn i owoców przy jednoczesnym stabilnie wysokim poziomie konsumpcji produktów zbożowych, zwierzęcego tłuszczu, strączkowych produktów, ziemniaków. W obywateli tych krajów obserwuje się «utajony głód» w wynniku deficytu różnych witamin, zwłaszcza szeregu antyoksydantów (witamin A, Е, С i К), i makro-mikroelementów (jodu, żelaza, kalcjum, fluoru, selenu).

Nieracjonalne, niezrównoważone, polideficytne żywienie sprzyja rozwoju i szybkiemu wzrostu wśród dzieci i dorosłych Ukrainy chronicznych nieinfekcyjnych chorób układu sercowo-naczyniowego, układu pokarmowego, chorób związanych z metabolizmem i onkologicznych chorób, co nabywa epidemicznego charakteru, dzięki czemu rozwijają się socjalnie uwarunkowane choroby, takie jak gruźlica. «Utajony głód» w ogóle zagraża fizycznemu i intelektualnemu zdrowiu narodu.

Doświadczenie wielu krajów świadczy o tym, że konsekwentna kompleksowa państwowa polityka w dziedzinie żywienia, skierowana na zabezpieczenie wszystkich grup społecznych pełnowartościowym i racjonalnym odżywianiem daje pozytywne wyniki w obniżeniu poziomu zachorowalności i poprawie wskaźników zdrowia dorosłych i dzieci. Korzenie tego rynku idą do systemu zabezpieczenia Związku Radzieckiego, która była produktem «socjalistycznej integracji», czyli systemy podziału pracy między krajami bloku komunistycznego. Przy tym rola głównych producentów gotowych form witaminowych nadawała się Polsce, Węgrom, NRD, Jugosławii, mniejszą miarą Bułgarii i Czechosłowacji. W ZSRR koncentrował się chemiczny przemysł, który zabezpieczał surowcem i półfabrykatami producentów końcowego produktu.

Więc, dominacja zagranicznych producentów na ojczystym rynku lekarstw i witamin była założona od początku. Niesprzyjające tendencje w gospodarce w końcu osiemdziesiątych - na początku dziewięćdziesiątych lat zrobiły system zabezpieczenia, który istniał przedtem, ekonomicznie bezsilną: kupno witamin za granicą okazało się za drogie dla państwa i dla obywatelów. Stan pogorszył się przez to, że ceny na lekarstwa zaczęły wyznaczać się przez rynkowyme mechanizmy, rola państwa w lekarskim zabezpieczeniu upadła do minimum. Przy tym ojczyści producenci witamin okazali się niekonkurencyjnymi: nieefektywny managment, nierozwinięta technologia i słabe startowe pozycje postawiły ich zdecydowaną większość na granicę bankructwa. W wyniku w ciągu ostatnich 6 lat część ojczystej produkcji na rynku witamin nie przekroczyła 50%, a za ostatnie 3 lata ona stale składa mniej jak 40%.

Więc, innowacyjny potencjał ojczystego rynku jest skoncentrowany w rękach zagranicznych producentów.

Ważnie wyróżnić, że ze wszystkich omówionych powyżej faz innowacyjnego procesu w Ukrainie i krajach WNP na rynku witamin i farmacji realizuje się w pierwszej kolejności marketing nowych produktów (rodzaje działalności, związane z wyjściem nowego produktu na rynek); nabycie nie urzeczywistnionej technologii w formie patentów, licencji, i tp.; nabycie urzeczywistnionej innowacyjnej technologii dziś jest raczej wyjątkiem, aniż regułą. Przyczyny takiej sytuacji - to nieobecność u ojczystych producentów zasobów, koniecznych dla pełnowartościowego opracowania nowych witaminowych produktów (blisko pięciuset milionów dolarów na pełny cykl opracowania i wprowadzenia jednego oryginalnego leczniczego środka), i właściwości normatywnie-prawnej bazy, co nie broni pioniera od praktycznie chwilowego odtworzenia innowacji.

Dla wprowadzenia innowacji fachowcy naszej kompanii zwrócili uwagę na najbardziej deficytowe w organizmie komponenty - rozpuszczające tłuszcze witaminy - karotenoidy. Wśród biologicznie aktywnych komponentów, co mają istotny wpływ na zdrowie człowieka, ważna rola należy właśnie karotenoidom. Karotenoidy są jednym z głównych źródeł witaminy A, brak której w organizmie wywołuje naruszenie wzrostu, procesów odtworzenia, działalności układu nerwowego, doprowadza do obniżenia odporności na różne infekcyjne choroby. Karotenoidy stosują się w medycynie dla profilaktyki i leczenia szeregu chorób, przy adaptacji do wpływu negatywnych czynników środowiska; w spożywczym przemyśle, w dziecięcym odżywianiu i gastronomii w celu witaminizacji i poprawy jakości artykułów żywnościowych; w kulinarii - w jakości naturalnego spożywczego barwnika; w hodowli zwierząt - dla pełnowartościowej pastewnej racji.

W 1995 roku naukowo-produkcyjna kompania «Browary» wspólnie z oddziałem koenzymów Instytutu biochemii im. A. W. Palladina NAN Ukrainy wprowadziła w produkcję współczesną technologię przerobu surowca zawierającego karotynę (świeżej marchwi) w ramach Narodowego programu «Dzieci Ukrainy».

Przedsiębiorstwo spełnia wypuszczanie suplementu diety do pokarmu pod zarejestrowaną handlową marką "Karatelka", która jest naturalnym witaminowym kompleksem: β-karotyny z marchwi, witaminów Е i К, koenzymu Q10, (skład: β-karotyna - 20 mg, witamina Е - 50 mg, witamina К - 28 mg). Produkcja "Karatelka" wyrabia się w gotowej rozpuszającej tłuszcze formie dla użycia w żywieniu jak dodatki do żywności leczniczo-profilaktycznego działania (sałatki, pierwsze i drugie dania, pieczywo i inne), tak i w spożywczym przemyśle. W trakcie produkcji wykorzystuje się tylko ekologicznie czysty surowiec ukraińskiego pochodzenia. To marchew, która rośnie się na specjalnych certyfikowanych polach pod kontrolą jakości i rafinowane dezodorowane wymrożone i wybielone roślinne masło produkcji najbardziej współczesnych masło-tłuszczowych kombinatów Ukrainy. Właśnie dlatego produkcja "Karatelka" dozwolona dla masowego użycia w dziecięcych instytucjach i zespołach, sanatoryjnym żywieniu dzieci i dorosłych, dla witaminizacji żywienia sportowców.

Koniecznie wyróżnić, że "Karatelka" polepsza wzrok, wzmacnia układ nerwowy, chroni od stresów, ponawia siły, ma immunomodulujące i radioprotekcyjne właściwości (chroni człowieka w warunkach jonizującego promieniowania i innych niesprzyjających wskaźnikach: zanieczyszczenie w przemysłowych centrach, ciężkie warunki pracy albo obciążenia w sportowców i inne), normalizuje zamienne procesy w organizmie, obniża ryzyko powstania onkologicznych i chorób układu sercowo-naczyniowego, chroni organizm na poziomie komórek, wzmacnia immunitet, polepsza komórki wątroby. Właściwością produkcji "Karatelka" jest to, że karoten jest związany z roślinnymi tłuszczami, które dobrze zaswajają się i zabezpieczają organizm nienasyconymi tłustymi kwasami, mają przeciwmiażdżycowe działanie i są głównym w swoim rodzaju naturalnym leczniczo-profilaktycznych środkiem dla poprawy wzroku u dorosłych i dzieci. Produkcja zwłaszcza jest konieczna dla ludzi z wysokim obciążeniem na organy wzroku i na organizm w ogóle (praca za komputerem, przy przygotowaniu sportowców, ciężkich warunków pracy i inne). Razem z tym "Karatelkę" można stosować przy kompleksowym leczeniu termicznych, chemicznych i popromiennych poparzeń, odmrożeń, zranień i t. p.

Użycie "Karatelki" w ciągu 2 tygodniów zwiększa zawartość karotynoidów w organizmie człowieka na 70%, witaminy Е - dwukrotnie. Także znaczne zwiększenie poziomu witaminy Е i karotynoidów mówi o tym, co "Karatelka" jest efektywnym, dodatkowym środkiem otrzymania wskazanych biologicznie-aktywnych substancji. W skład "Karatelki" wchodzi także witamina К, przyrodniczy koagulant, który ma antybakteryjne i przeciwzapalne właściwości, polepsza formułę krwi.

Ponieważ organizm sam przetwarza β-karoten (od słowa «carrots» - marchew) w witaminę А w miarę potrzeby w nim, nie ma niebezpieczeństwa gromadzenia toksyn, które jest w przypadku z syntetyczną witaminą А.

Regularne użycie produkcji "Karatelka" - to pewna droga zabezpieczenia organizmu dorosłego i dziecka β-karotyną, witaminami Е i К, poręczenie pewnego zdrowia i wysokich wyników przy przygotowaniu do sportowych i olimpijskich gier.

Nasze przedsiębiorstwo pracuje z 2000 roku i ma ogromne doświadczenie użycia produkcji "Karatelka" przy organizacji dziecięcego odżywiania na terytorium Ukrainy. Przez zarząd nauki i edukacji obwodowych administracji praktycznie wszystkich obwodów Ukrainy spełnia się zabezpieczenie dziecięcych instytucji, internatów i sanatoriów naszą produkcją dla witaminizacji dziecięcego odżywiania, ponieważ tylko produkcja "Karatelka" wśród podobnych naturalnych kompleksowych witaminowych dokładek ma pozwolenie sanitarno-epidemiologicznej ekspertyzy Ministerstwa zdrowia Ukraina na użycie dla witaminizacji żywienia w dziecięcych instytucjach i w sanatoryjnemu żywieniu. Użycie naszej produkcji pokazało, że zwłaszcza w zimowo-wiosennym okresie roku, kiedy organizm dziecka jest osłabiony i u dzieci powstaje awitaminoza i potężnieje zachorowalność na HVI i grypę, po użyciu naszego witaminowego kompleksu dziecięca zachorowalność na wskazane choroby obniżyła się od 150% do 400% według różnych badań dziecięcych instytucji.

Oprócz poprawy wzroku u dzieci obserwowało się wznowienie układu nerwowego dzieci po stresie i nerwowym przepięciu (hormon stresu przy 2-10-krotnemu przekroczeniu poziomu przychodził do dopuszczalnej normy), umocnienie immunitetu dziecka, normalizacja metabolizmu i przyrost masy ciała w osłabionych dzieci, zwiększenie poziomu hemoglobiny we krwi do górnej granicy ustalonej dla dziecka. Poza tym nasza produkcja dobrze zarekomendowała siebie w spożywczym przemyśle: w witaminizacji rybnej produkcji przy produkcji wspólnym białorusko-niemieckim przedsiębiorstwem «Santa Bremor» (Brześć, Białoruś) i firmą «Plejada» (m. Bojarka, Ukraina), dla poprawy jakości i witaminizacji piekarniczych wyrobów w zbożowym i cukierniczym przemyśle, dla poprawy koloru i witaminizacji przy produkcji margaryn i majonezów najbardziej wysokiej jakości, dla witaminizacji różnego dziecięcego odżywiania, w produkcji restauracji szybkiego żywienia - zdrowotnym żywieniu. Właściwością użycia produkcji "Karatelka" właśnie w spożywczym przemyśle można nazwać nieobecność konieczności obowiązkowej wysokotemperaturowej obróbki produkcji w technologicznym procesie, ponieważ produkcja "Karatelka" dopuszczona dla użycia w żywieniu dorosłych i dzieci jak przygotowana do użytku produkcja, co jest ważne zwłaszcza przy produkcji konserw, margaryn, majonezów i różnego dziecięcego odżywiania (mięsnego, warzywnego i t. d.). Technologia stosowania wyznacza się dla każdej produkcji i rodzaju produkcji oddzielnie naszymi fachowcami, poza tym opracowaliśmy przepisy użycia produkcji "Karatelka" wspólnie z głównym dietologiem Ukrainy jak dla żywienia publicznego i dziecięcego, tak i dla spożywczego przemysłu. Dla spożywczego przemysłu nasza produkcja przeprowadza się w 20-30 litrowej spożywczej tarze, co robi wygodnym jej stosowanie na produkcjach.

Chcemy dodać, że zasługi naszego przedsiębiorstwa i produkcja "Karatelka" otrzymały wysoką ocenę na państwowym poziomie - w 2004 roku Sp. z o.o. «Przedsiębiorstwo naukowo-produkcyjne "Browary"» zostało finalistą Ogólnoukraińskiego konkursu jakości «100 lepszych towarów Ukrainy», który przeprowadzał się przez Gabinet Ministrów Ukrainy i Państwowy Standard Ukrainy. Prawdziwy konkurs udowodnił wysoką jakość naszej produkcji, poziom profesjonalizmu technologów produkcji i wysoką organizację produkcyjnego procesu.

Na dzień dzisiejszy na przedsiębiorstwie przeprowadza się kompleksowe opracowanie i wprowadzenie systemu managmentu jakości spożywczej produkcji ISO 9001-2001 i systemy zarządu bezpiecznością spożywczych produktów NASSR jak wprowadzenie innowacji systemów jakości w innowacyjnym projekcie.