Statystyki dostarczone przez Ukrainę Komisji Europejskiej pokazują, że eksport z Ukrainy do UE w pierwszej połowie 2014 roku zwiększył się o 25 % (o 587 mln dol.), równoważąc spadek ukraińskiego eksportu do Rosji (-24,5 %). Według komisarza UE, De Guchta, już po wprowadzeniu jednostronnych preferencji handlowych dla ukraińskiego eksportu do UE w kwietniu 2014 roku, ukraiński eksport towarów (nie tylko rolnych) do Unii Europejskiej wzrósł o 14,9%, podczas gdy import - spadł o 17,8%. Udział UE w całości obrotów handlu zagranicznego ukraińskimi produktami rolnymi zwiększył się w 2014 roku do 35,3%. Największy wolumen eksportu do UE stanowiły: ziarno, tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, drewno i wyroby z drewna oraz jego pozostałości, odpady z przemysłu spożywczego, metale nieżelazne i ich produkty, rudy metali, żużel i popiół, maszyny elektryczne, paliwa mineralne, ropa naftowa i produkty ropopochodne.

Pojawiają się zatem w UE, w tym i w Polsce, głosy producentów i przetwórców rolnych, że ukraińscy producenci rolni „zaleją" Europę produktami rolno-spożywczymi. Aż 25 procent światowych zasobów czarnoziemiu znajduje się właśnie na Ukrainie. Udział rolnictwa w ukraińskim PKB wynosi prawie 10%. Sektor rolniczy stanowi też około 30% krajowego eksportu ogółem. W 2013 roku, według danych Ministerstwa Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy, eksport ukraińskich produktów rolnych wyniósł 14 mld euro. Eksport produktów rolnych na różne rynki z Ukrainy w 2014 wzrósł o 32%, pomimo faktycznej utraty rynku rosyjskiego dla ukraińskich rolników. Pomocne okazało się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 374/2014 z dn. 16 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy. Celem rozporządzenia było udzielenie przez UE wsparcia gospodarczego dla Ukrainy. Początkowo rozporządzenie miało obowiązywać tylko do dn. 1 listopada 2014 r.

Ukraina wykorzystała w 2014 roku wszystkie kontyngenty dostaw produktów rolnych na rynki Unii Europejskiej. "Ukraina wykorzystała w 100 procentach kwoty eksportowe do Unii Europejskiej na miód, sok z winogrona, mąkę pszenną, kukurydzę. Kontyngent na eksport mięsa i półproduktów wykorzystywano w 77%, ziarna - 78%, pomidorów - 72% „ - głosi komunikat Departamentu Informacji i Komunikacji i Mediów Sekretariatu Gabinetu Rady Ministrów z 17 października 2014 roku.

źródło informacji