Polski eksport dzięki niższym kosztom pracy tudzież korzystnemu kursowi złotego oraz unowocześnieniu produktów zaczyna radzić sobie na trudnych konkurencyjnych rynkach. Coraz więcej firm z Polski odnosi sukces sprzedażowy pokonując konkurentów szczególnie w Europie, choć nie tylko.

Wzrost polskiego eksportu znacznie spowolnił w 2012 roku do 6%. Rok 2013 to prawdopodobnie wzrost na poziomie 7,4%. Rokiem, który powinien dać więcej możliwości do ekspansji dla polskich firm ma być rok 2014. Paradoksalnie czas kryzysu dał polskim przedsiębiorcom szanse na pokazanie się z własnymi produktami wysokiej jakości i niższej cenie. Eksport uratował Polskę przed recesją. Jak widać na wykresie dotyczącym kierunków eksportu Polska musi w większej skali zdywersyfikować eksport na inne rynki. Uzależnienie się od krajów Europy wiąże się z ryzykiem koniunkturalnym. Dywersyfikacja do Rosji i Azji np. żywności to byłby strzał w dziesiątkę. Wracając do Europy to naszym największym odbiorcą są Niemcy. Na pewno większy potencjał do wymiany handlowej mamy z Ukraina. Czy w najbliższych latach polskie produkty będą miały szansę na podbicie tych rynków? Największe szanse mają nasze kluczowe branże.

Polska ma największe efekty eksportowe w zakresie:

- produkcji mebli;
- żywności;
- odzieży;
- łodzi motorowych;
- stolarki otworowej.

http://euro-dane.com.pl/polska---kierunki-eksportu