Każdego dnia na rynku wzrasta popyt na jakościowe metale i inne materiały, jednocześnie zwiększają się wymagania do ich jakości. Ich obróbka zabezpicza się za pomocą specjalnego sprzętu – piec elektrycznych. Także aktualnym na dzień dzisiejszy jest pytanie oczyszczania wody, ponieważ wszyscy wiemy, że w wielkich miastach, gdzie spożywa się gigantyczna ilość wody, na prawdę istnieje problema jej jakościowego odkażania.

 Rozwiązanie takich problem poleca się przedsiębiorstwom, zajmującym się opracowaniem odpowiednich konstrukcji. Wszystkie one próbują stworzyć coś nowego albo polepszyć stare, istniejące modele, aby zrobić produkcję bardziej efektywną i schronić świat ekologicznie.

Tak dzęki polityce państwowej oczyszczanie wody zostało bezpieczniejsze w m. Łucku. Było zaproponowano odkażać wodę nie szkodliwym, jak wcześniej, chlorem, a zwykłą solą kuchenną, dzięki reakcjom chemicznym. Taki sposób jest bezpieczny dla zdrowia, co jest bardzo ważno, a także efektywny i oszczędny.

Sprzęt dla takiej bezpiecznej obróbki wody wyrabia kompania „Bortek". Także ona proponuje szereg modeli piec elektrycznych i gwarantuje obsługę techniczną. Firma „Bartek" z radością pomoże Ci, jeżeli potrzebujesz kupić piece specjalnego powołania. Mamy szeroki asortyment towarów. To:

- przemysłowe piecy elektryczne do obróbki różnych materiałów przy różnych temperaturach (szybowe, komorowe, kołpakowe, suszarnicze i inne);
- piecy do chemicznej obróbki metali: cementacji, azotowania, nitrocementacji i inne;
- piecy laboratoryjne elektryczne;
- piecy elektryczne do wytopu kolorowych metali;
- stację do odkażania i dezynfekcji wody.

Oprócz tego zabezpieczymy Ci szereg usług, aby zrobić dostawę i montaż szybkimi i wygodnymi. Z kompanią „Bartek" możesz być piwien za obsługę piec elektrycznych, sprzętu do obróbki wody czy do suszenia lasu. Nadajemu obsługę gwarancyjną w ciągu 1 roku.

Możemy zmieniać konstrukcje piec odpowiednio do Twoich indywidualnych wamagań i potrzeb, do osobliwości pomieszczeń stosowania, żywienia energetycznego. Albo możecie zamówić modele klasyczne.

Skorzystaj się usługami kompanii z wieloletnim doświadczeniem – oceńcie jakościową produkcję w stosowaniu praktycznym!