Zdrowe i smaczne odżywianie z każdym rokiem staje coraz bardziej popularny w Europie. Dlatego uprawa przepiórek dziś jest całkowicie potrzebne. Ponieważ jajka i mięso wlaśnie tych ptaków obejmuje nie tylko wysoką wartość odżywczą, ale również wiele korzystnych właściwości.

Hodowla przepiórek - specjalne zadanie, które należy traktować bardzo poważnie. Do karmienia nie wolno używać się sterydów, środków chemicznych, a tylko naturalne pokarmy. Przepiórki szybko rosną, a już po 60 dni od urodzenia ważą 18-20 deko. Ważne jest, aby w tym czasie zapewnić je zdrową żywnością i troską, aby nie było żadnych problemów w trakcie ich rozwoju. Ponadto, w tym okresie przepiórki zaczynają nieść jaja o masie od 10 g do 14g.

Pomieszczenie, w którym trzymamy przepiórek powinno dobrze wentylowane i ma odpowiedni poziom oświetlenia oraz automatyczne zaopatrzenie w wodę i pokarmie zawsze dba o tym, żeby ptaki nie były głodne. Technika specjalna utrzymuje stałą temperaturę w pomieszczeniu 20-22oC, a stała wilgotność utrzymywana jest na poziomie około 70-75%. To są idealne warunki dla przepiórek, które są bardzo podatne na negatywne wpływy.

Klatki są specjalnie sproektowane tak, żeby ptakam nie było ciasno. W klatce jednocześnie znajdują się nie więcej niż 30 ptaków, a same klatki są rozmieszczone tak, żeby był idealny dostęp światła i świeżego powietrza. Ponadto pomieszczenie jest specjalnie chronione od obcych szumów, które mogą nastraszyć i zakłócać przepiórek.

Do karmienia ptaków są używane tylko specjalne zbalansowane mieszanki. Karmienie ptaków jest cztery razy na dobę, a także trzy razy dziennie ptakam dostaczają świeżą wodę.

Więc, przepiórki są szybko rosnące ptaki o wysokiej wydajności i cenoścją produktów. Zapewnienie odpowiednich warunków utrzymania i karmienia pozwala przez długi czas otrzymywać jakościowe i ekologiczne produkty wysokiej wartości odżywczej, co pozwala wywieść uprawę przepiórczych na poziom przemysłowy. Zwrócając uwagę na cechy tego ptaka i na opiekę weterynaryjną, a także prawie brak ryzyku chorób infekcyjnych, hodowla przepiórek jest bezpiecznym i czystym procesem, co korzystnie wpływa na warunki utrzymania ptaków i zadowolenie naszych klientów.