Zatory w płatnościach ze strony ukraińskich przedsiębiorstw się ustabilizowały, a polski eksport do wschodnich sąsiadów może w 2015 roku wyraźnie odbić, jeżeli sytuacja polityczna się poprawi - uważa prezes KUKE Dariusz Poniewierka.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) udziela ubezpieczeń gwarantowanych przez skarb państwa, które chronią krajowych przedsiębiorców oraz jednostki finansujące eksport przed niewypłacalnością kontrahentów. W dużej części obsługuje eksport na wschodnie rynki, nie tylko te najbliższe jak Ukraina, Rosja czy Białoruś.

Polski eksport na Ukrainę zanotował spadek w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy tego roku o ponad 27 proc., osiągając poziom 2,6 mld euro. Powodem spadku był kryzys i działania wojenne, które podkopały kondycję gospodarki ukraińskiej. Dodatkowym czynnikiem było osłabienie hrywny, które sprawiło, że import stał się droższy.

- Kryzys na Ukrainie spowodował duże zatory w płatnościach ze strony tamtejszych firm. Na początku roku wzrost ten był bardzo duży, można powiedzieć skokowy, jednak od maja sytuacja się ustabilizowała - powiedział agencji Reuters szef KUKE Dariusz Poniewierka. - Nadal są to duże kwoty, jednak nie doświadczamy już pogłębiania się zatorów - dodał.

Po tak głębokim spadku poprawa sytuacji politycznej, nawet niecałkowita, przyniesie odbudowę wartości importu na Ukrainę. KUKE w związku z tym szacuje, że w 2015 roku wzrost naszego eksportu do tego kraju może mieć dwycyfrowe tempo. - Możemy się spodziewać nawet 14-, 15-proc. odbicia, ale jest to uzależnione od sytuacji politycznej i wymaga poprawy atmosfery - powiedział Poniewierka.

Prezes podkreślił, że mimo wielkiej zawieruchy za naszą wschodnią granicą Korporacja ciągle ubezpieczała eksport wysyłany na Ukrainę. - W przeciwieństwie do wielu naszych odpowiedników zagranicznych - zaznaczył.

W reakcji na kryzys na Wschodzie KUKE obniżyło stawki ubezpieczenia dla firm eksportujących na Białoruś. To dlatego, że rynek rosyjski, białoruski i ukraiński są rynkami pokrewnymi i firmom często łatwiej znaleźć odbiorców na swoje produkty w innym państwie wschodnim niż w kompletnie innej części świata. Obniżono też stawki ubezpieczeń na eksport towarów objętych rosyjskim embargiem.

http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,17122141,W_2015_roku_mozliwy_dwucyfrowy_wzrost_polskiego_eksportu.html