Żeliwo - to trudny dla spawania materiał, ponieważ w warunkach spawania łukiem ma skłonność do pękania spawanych połączeń. Aby zapobiec tworzeniu się pęknięć są dwa sposoby.

Pierwszy - opiera się na wykorzystaniu metali kolorowych (niklu, miedzi, i ich stopów) lub stali stopowej jako podstawy elektrod otulonych i drutów litych do spawania bez podgrzewania. Drugi - polega na wykorzystaniu wysokiego wstępnego podgrzewania (400-700 °C), odlewów i części przed spawaniem i stosowania materiałów elektrodowych, zapewniających otrzymanie połączeń jednorodnych i wytrzymałościowych jak równie metali zasadowe.

Dążenie do polepszenia warunków pracy spawaczy, dystansowując od nich silnie podgrzewane odlewania, a także pragnienie zwiększyć wydajność procesu i skrócić czas spawania, doprowadziły do opracowania i powszechnego stosowania drutów proszkowych do mechanizowania spawania łukiem z podgrzewaniem.

Pierwsze druty proszkowe do napawania i spawania żeliwa zostały opracowane w Instytucie Spawalnictwa im. Patona na początku lat 60-ych z ubiegłego wieku i są powszechnie stosowane w branży.

Wraz z Instytutem Spawalnictwa im. Patona spawania i napawania żeliwa drutem proszkowym opanowali wiele przedsiębiorstw ciężkiej inżynierii, budowy turbin, inżynierii chemicznej i innych branż.

Sp. z o.o. NVF «Naftogazmasz» i teraz współpracuje z sławetnym Instytutem Spawalnictwa im. Patona NAN Ukrainy w dziedzinie rozwoju technologii drotów proszkowych specjalnego użytku dla zmniejszających i odpornych na zużycie napawań, wprowadzania nowych innowacyjnych produktów do zastosowań praktycznych.

W katalogu produkowanych przez Sp. z o.o. NVF «Naftogazmasz» towarów odszukacie Państwo nie tylko drut proszkowy do napawania i spawania żeliwa, ale również:

- drut proszkowy do napawania;

- drut proszkowy do spawania;

- drut proszkowy do metalizacji i natrysku.

Oprócz tego, Sp. z o.o. NVF «Naftogazmasz» nadaje szeroki spektrum usług z napawania dla podwyszenia odporności i zużycia wyrobów, co pracują przy różnych rodzajach zużycia. Najbardziej szerokie stosowanie otrzymały materiały i technologie napawania dla odtworzenia i podwyszenia odporności na zużycie, opracowane wspólnie z oddziałem №23 Instytuta Spawalnictwa im. Patona NAN Ukrainy.

I to wszystko za bardzo atrakcijnymi cenami teraz obecne na polskim rynku, ponieważ Sp. z o.o. NVF «Naftogazmasz» w szybkim tempie rozszeża tereny swojej działalności.

Sp. z o.o. NVF «Naftogazmasz» gwarantuje Państwu szybką produkcję i dostawę wszystkich niezbędnych drutów proszkowych, w tym i drobnych partii. Już w Polsce! Zapraszamy do spółpracy!